masa

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE APLICAȚIA MASA

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal reprezintă o preocupare de bază a organizatorilor Programului de fidelitate Masa, pentru realizarea căreia alocăm toate resursele și eforturile necesare.

Astfel, Organizatorii prelucrează datele dumneavoastră personale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR“), precum și cu orice alte reglementări naționale și/sau comunitare aplicabile. În spiritul transparenței și loialității față de clienții nostri, prjn intremediul acestei Politici de confidențialitate vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre,prin utilizarea aplicației Masa

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări intervenite asupra modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate va fi disponibilă în următoarele variante: prin afișare, în secțiunea …..din aplicația Masa și prin newsletter, motiv pentru care va rugăm sa verificați periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Pentru acuratețea angajamentului nostru, redăm mai jos câteva definiții relevante pentru protecția datelor cu caracter personal.

 1. Date cu caracter personal” înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă și care este protejată în temeiul Legilor și Regulamentelor UE aplicabile privind protecția datelor;
 2. Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizatee, cum ar fi, de exemplu, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. Operator” desemnează persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor

cu caracter personal;

 1. „Operatori asociați” desemnează situația în care doi sau mai mulţi operatori stabilesc în comun scopurile şi mijloacele de prelucrare.
 2. Împuternicit” desemnează care înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal în numele Operatorului;
 3. Persoana vizată” desemnează persoana identificată sau identificabilă la care se referă datele cu caracter personal;
 4. Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acestei

   

  1. Cine suntem și cum ne puteți contacta

  Ozkardes S.R.L. este o persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în București, Str. Străulești nr. 1A, corp clădire C4, sector 1, J40/4336/2015, CUI 34352907, atribut fiscal: RO, , ce are calitatea de Operator în prelucrarea datelor dvs cu caracter personal.

  Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail……………………. sau prin poștă sau curier la adresa …………………………. – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului …………..cu protecția datelor.

   

  1. Ce categorii de date cu carcater personal prelucrăm

  În general, colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

  Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs astfel:

  • Când completați formularul de creare cont pentru aplicația Masa, ne transmiteți numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și data nașterii:
  • Când efectuați tranzacții în calitate de Participant la Programul Masa, colectăm date referitoare la aceste tranzacții, valoarea notelor de plată și locațiile afiliate în care s-au emis notele de plată.
  • Când vă înscrieți datele cardului bancar în aplicația Masa, colectăm informații privind cardul dvs bancar de debit sau de credit, pe care il utilizați, ca Participant, în cazul plăților electronice prin intermediul aplicației Masa.
  • La generarea de vouchere și la folosirea acestora colectăm informațiile privind aceste vouchere și valoarea tranzacției la care s-au aplicat
  • Când alegeți să ne furnizați informații referitoare la preferințele dvs de marketing sau alte promoții oferite colectăm aceste informații
  • Când vă exprimați consimțământul pentru ca noi să cream profile pe baza comportamentului și preferințelor dvs de client al restaurantelor – locații afiliate, menționate în Regulamentul de desfășurare a programului de fidelitate Masa, ne transmiteți date referitoare la locația dvs, data și valoarea tranzacției, numărul notei de plată, produsele și cantitățile, loialty account, tipul dispozițivului și identificatorul dispozitivului de pe care accesați aplicația. Acestea ne sunt necesare pentru a vă personaliza experiența în interacțiunea cu noi și pentru a pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs de client.
  • Când ne adresați o reclamație/sesizare cu privire la serviciile și produsele oferite, colectăm date referitoare la nume/prenume/adresă de mail și alte date pe care ni le mai furnizați, necesare soluționării în condiții optime a solicitărilor dvs.

  Datele personale cu regim special (ex: CNP, serie și nr CI ) nu se solicită și nu se procesează. Organizatorii garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților.

  1. Scopurile și temeiurile prelucrării

  Datele dvs cu caracter personal vor fi utilizate în următoarele scopuri:

  1. Pentru a vă înscrie ca Participant în programul Masa și pentru desfășurarea acestui Program ,

  Temeiul prelucrării datelor dvs pentru aceste scopuri este reprezentat de consimțămîntul dvs. și de încheierea și executarea unui contract, aici fiind inclusă emiterea și funcționarea în condiții optime a cardului de fidelitate, pentru ca Participanții să beneficieze de avantajele Programului Masa, între oricare dintre Organizatori și dvsSubliniem faptul că, în situația în care nu doriți să furnizați la momentul completării formularului de creare cont, datele referitoare la nume, prenume, adresa email, telefon, data nașterii sau confirmarea prin bifarea căsuței corespunzătoare declarației pe proprie răspundere că aveți vârsta de 18 ani, nu veți putea să vă înscrieți în acest Program. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 1. Pentru crearea de profiluri în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre în relația cu dvs

Întrucât oferirea unor servicii la un standard înalt de calitate și satisfacerea clienților noștri reprezintă obiectivele fundamentale ale activității pe care o desfășurăm, putem colecta și utiliza anumite date referitoare la comportamentul dvs în calitate de Client în interacțiunea cu noi, pentru a concepe și a vă transmite  oferte personalizate, în funcție de preferințele dvs. În acest sens, vă putem invita să completați chestionare..Consimțământul dvs în desfășurarea activității comerciale reprezintă temeiul acestei prelucrări. Nu sunteți obligat să vă dați consimțământul la crearea de profiluri. În situația în care nu doriți să fiți supus unei decizii de profilare, nu veți bifa căsuța corespunzătoare în aplicație

În unele cazuri, intersul legitim poate constitui temei al prelucrării, bazat pe relația partener/client, întotdeauna respectarea drepturilor și libertățile dvs fundamentale având întâietate.

Vă puteți retrage oricând consimțământul la crearea de profile prin debifarea căsuței corespunzătoare disponibile în aplicație.

 1. Pentru marketing

Ca regulă generală ne bazăm prelucrarea datelor dvs în scop de marketing pe consimțămîntul dvs exprimat la momentul completării formularului online de creare cont, prin bifarea căsutei corespunzătoare prelucrării în scop de marketing. În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing și pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În oricare din aceste cazuri, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs cu caracter personal în scop de marketing, de la acel moment urmând să dăm curs  cererii dvs. Vom include un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

 1. Pentru transmiterea altor comunicări prin email, telefon, sms.

Aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: notificarea cu privire la modificările Politicii de confidențialitate aplicabile Programului Masa, transmiterea răspunsului la eventuale solicitări/sesizări/reclamații ale clienților. Temeiul juridic îl reprezintă consimțământul dvs exprimat la momentul completării formularului creare cont, prin bifarea căsuței conrespunzătoare.

 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

În anumite situații, vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială, temeiul fiind atât interesul legitim de a ne apăra activitatea, cât și, acolo unde este prevăzută, obligația de conformare la cerințele legale. Unele dintre aceste situații pot viza măsuri de protecție ale aplicației împotriva atacurilor cibernetice, măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente, acțiuni de gestionare a altor riscuri incidente.

 1. Pentru soluționarea eficientă a tuturor reclamațiilor/sesizărilor adresate, bazându-ne pe interesul legitim în derularea unei activități în condiții optime, fără ca interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate să fie afectate. În acest sens, la momentul formulării unei reclamații, veți fi de acord să ne furnizați nume/prenume/adresă de mail și alte date necesare soluționării în condiții optime a acesteia.
 2. Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

Datele Participanților vor fi stocate pe perioada necesară pentru a îndeplini scopurile menționate în Programul de fidelitate Masa, pentru ca Operatorul/Operatorii să-și îndeplinească obligațiile ce le revin în temeiul prevederilor legale incidente și să se protejeze împotriva unor posibile reclamații. Operatorii și Împuterniciții vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare Participant.

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs cu caracter personal cât timp aveți un cont activ în aplicația Masa și 2 ani de la data ultimei tranzacții efectuate prin intermediul aplicației Masa. De asemenea, în cazul în care legislația în anumite domenii, inclusiv, fara a se limita la norme contabile, fiscale, legislatia privind protectia datelor, ne impune un termen de păstrare mai îndelungat, vom respecta aceste termene.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

 1. Cui transmitem datele dvs cu caracter personal

În cadrul Programului de fidelitate Masa, au calitatea de Împuterniciti următoarele persoane:

 • Expremio Marketing SRL, societate cu sediul în București, Str. Barbu Văcărescu nr. 164A, clădirea Castel, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/8866/2014, CUI RO27078575care a dezvoltat și asigură mentenanța platformei online pe care rulează aplicația Masa, Interfața Euplătesc……………pentru datele cardului bancar utilizat la plăți în aplicație

Societatea OZKARDES S.R.L., cu sediul în București, Str. Străulești nr. 1A, corp clădire C4, sector 1, J40/4336/2015, CUI 34352907, atribut fiscal: RO,

Societatea FEEL GOOD FOOD S.R.L., cu sediul în București, Bld. Dimitrie Pompei  nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea 1a și 1b, Biroul Nr. 3 sector 2, J40/10167/2016, CUI 36369328, atribut fiscal: RO, ,

Societatea EVERTOGETHER S.R.L., cu sediul în Mun. Cluj- Napoca, Str. Bihorului nr. 10Jud. Cluj, J12/3538/2015, CUI 35253758, atribut fiscal RO, ,

Societatea KEYIF S.R.L., cu sediul în București, Bld. Dimitrie Pompei nr. 9 – 9A, IRIDE BUSINESS PARK. clădirea 1a și 1b. Biroul nr 1, sector 2, J40/24/2014, CUI 32624517, atribut fiscal RO, ,

Societatea MANDARIN EXPRESS S.R.L., cu sediul în București, Bld. Dimitrie Pompei nr. 9 – 9A, IRIDE BUSINESS PARK, clădinrea 1a și 1b, Biroul nr. 2, Sector 2, J40/10964/2016, CUI 29213341, atribut fiscal RO

Societatea CREATIVE FOOD MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în București, Bld. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, clădirea 1a și 1b, Biroul nr. 4, Sector 2, J40/4061/2018, CUI 39076268, atribut fiscal RO,

Societatea ORIENT PARTNERS S.R.L., cu sediul în București, Șos. Morarilor nr. 2B, Camera 9, Sector 2, J40/3422/2019, CUI 40788693, atribut fiscal RO,

Societatea  MINIBURGERS CORNER S.R.L., cu sediul social in Ilfov, Voluntari, Bdul Pipera nr 1/VI, Hyperion towers, cladirea 2, parter, J23/3383/2020, CUI RO 42882190, atribut fiscal RO,

 • Precum și toate entitățile francizate sub brandurile Taksim, Pep&Pepper, Boss, Aperto, Ai Sushi, Saladbox

Este posibil să transmitem sau să oferim acces la datele dvs cu caracter personal și altor destinatari cum ar fi:

 • colaboratori care asigură gestionarea Programului de fidelitate pentru Organizatori
 • ;
 • partenerilor de operatiuni de prestare a servicilor;
 • producatorilor cu care ne aflam in relatii contractuale;
 • sponsorilor, în cazul promoțiilor;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Este posibil ca, în desfățurarea Programului de fidelitate Masa și oferirea serviciilor către dvs, să colectăm date de la terți: Facebook, Apple, Google.

Vă asigurăm că vom prelucra datele dvs în condiții de deplină siguranță. Iar în momentul în care vă vom contacta prima data, vă vom adduce la cunoștință sursa din care am obținut datele dvs personale.

 1. În ce țări transmitem datele dvs cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal pe teritoriul Irlandei. Datele dvs nu vor fi transmise către țări care nu fac parte din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.

 1. Sunt datele dvs în siguranță?

Securitatea datelor dvs personale este un factor cheie al activității noastre, sens în care implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea sau distrugerea neautorizată a acestora.

 1. Care sunt drepturile dvs?

În calitate de persoană vizată, vă sunt recunoscute o serie de drepturi referitoare la datele dvs cu caracter personal, astfel:

 • dreptul de acces la datele dvs personale, sens în care ne puteți solicita să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal, să vă punem la dispoziție o copie a acestora, precum și să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi care sunt datele pe care le avem, scopul folosirii, persoanele cărora le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, perioada de păstrare, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare. (art, 15 RGDP)
 • dreptul la rectificarea datelor personale, în virtutea căruia ne puteți solicita orice modificare sau completare a datelor dvs personale, ce se va opera fără întârzieri nejustificate. (art. 16 RGDP)
 • dreptul la ștergerea datelor personale („dreptul de a fi uitat”), în anumite situații cum ar fi: dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dacă v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ), dacă v-ați exercitat dreptul legal de opoziție, dacă acestea au fost prelucrate ilegal, dacă ne revine o obligație legală în acest sens. (art. 17 RGDP)

Vă rugăm să luați act că nu suntem obligați a ne conforma acestei solicitări, în situțiiile permise de cadrul legal, de exemplu, în cazul în care prelucrarea datelor dvs reprezintă o obligație legală sau este necesară pentru apărarea unui drept în instanță

 • dreptul la restricționarea prelucrării, în cazul în care contestați exactitatea acestora, pe perioada necesară verificării acestora, în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar în calitate de persoană vizată vă opuneți ștergerii acestora, în cazul în care datele nu mai sunt necesare scopurilor în care au fost colectate, însă vă servesc pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, în cazul în care v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea prevalării drepturilor dvs este în curs. (art. 18 RGDP)
 • dreptul la portabilitatea datelor, sens în care ne puteți solicita furnizarea datelor dvs într-un format structurat, ce poate fi utilizat în mod curent, precum și portarea acestuia direct către un alt operator de date, dacă prelucrarea are la bază consimțământul dvs sau executarea unui contract și se efectuează prin mijloace automate (art. 20 RGDP)
 • dreptul la opoziție, în cazul în care există motive legate de situația dvs particulară pentru care alegeți să vă opuneți prelucrării datelor dvs și dacă apreciați că drepturile și libertățile dvs fundamentale prevalează față de interesul nostru legitim. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare. (art. 21 RGDP)
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dar numai în cazul când decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la dvs sau vă afectează în mod similar și într-o măsură semnificativă. Vă rugăm să luați act că acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor ne este necesară pentru a încheia sau derula un contract cu dvs, este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs sau se bazează pe consimțământul dvs explicit. (art. 22 RGDP)
 • dreptul de a face plângere, la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Bdul G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România/ telef +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, email: anspdcp@dataprotection.ro.

Fără a aduce atingere în vreun fel dreptului dvs de a vă adresa Autorității, vă rugăm să nu ezitați în a vă adresa nouă, sens în care ne manifestăm întreaga deschidere de a soluționa orice situație pe cale amiabilă.

Ne puteți, de asemenea, contacta în orice moment, , prin transmiterea solicitării dvs prin oricare din modalitățile de mai jos:

 • prin e-mail la adresa: ……….. ………………….sau
 • prin poștă sau curier la adresa: …………………………….– cu mentiunea: în atenția Responsabilului ……………………………cu protecția datelor.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica prezența Politică de confidențialitate oricând pe durata existenței Programului de fidelitate „MASA”, fără notificare prealabilă. Varianta modificată va fi adusă la cunoștința utilizatorilor prin intermediul aplicației, secțiunea ……………., prin newsletter, prin link de notificare ce poate fi accesat de utilizatori.