masa

Termeni și condiții

REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A

PROGRAMULUI DE FIDELITATE

„MASA”

 

 1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI DE FIDELITATE

Programul de fidelitate “MASA” (denumit în continuare “Programul de fidelitate”) este organizat și desfășurat de:

Societatea OZKARDES S.R.L., cu sediul în București, Str. Străulești nr. 1A, corp clădire C4, sector 1, J40/4336/2015, CUI 34352907, atribut fiscal: RO,

Societatea FEEL GOOD FOOD S.R.L., cu sediul în București, Bld. Dimitrie Pompei  nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea 1a și 1b, Biroul Nr. 3 sector 2, J40/10167/2016, CUI 36369328, atribut fiscal: RO, ,

Societatea EVERTOGETHER S.R.L., cu sediul în Mun. Cluj- Napoca, Str. Bihorului nr. 10Jud. Cluj, J12/3538/2015, CUI 35253758, atribut fiscal RO, ,

Societatea KEYIF S.R.L., cu sediul în București, Bld. Dimitrie Pompei nr. 9 – 9A, IRIDE BUSINESS PARK. clădirea 1a și 1b. Biroul nr 1, sector 2, J40/24/2014, CUI 32624517, atribut fiscal RO, ,

Societatea MANDARIN EXPRESS S.R.L., cu sediul în București, Bld. Dimitrie Pompei nr. 9 – 9A, IRIDE BUSINESS PARK, clădinrea 1a și 1b, Biroul nr. 2, Sector 2, J40/10964/2016, CUI 29213341, atribut fiscal RO

Societatea CREATIVE FOOD MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în București, Bld. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, clădirea 1a și 1b, Biroul nr. 4, Sector 2, J40/4061/2018, CUI 39076268, atribut fiscal RO,

Societatea ORIENT PARTNERS S.R.L., cu sediul în București, Șos. Morarilor nr. 2B, Camera 9, Sector 2, J40/3422/2019, CUI 40788693, atribut fiscal RO,

Societatea  MINIBURGERS CORNER S.R.L., cu sediul social in Ilfov, Voluntari, Bdul Pipera nr 1/VI, Hyperion towers, cladirea 2, parter, J23/3383/2020, CUI RO 42882190, atribut fiscal RO,

Precum și toate entitățile francizate sub brandurile Taksim, Pep&Pepper, Boss, Aperto, Ai Sushi, Saladbox

(denumite în continuare, în mod colectiv, „Organizatori”).

Prin obținerea cardului de fidelitate online, clienții îți exprimă acordul cu privire la participarea la Programul de fidelitate în condițiile prevăzute de prezentul regulament oficial.

Pentru participarea la Programul de fidelitate, participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile prezentului regulament oficial al Programului de fidelitate (denumit în continuare “Regulament Oficial”). De asemenea, își asumă obligația de a consulta aplicația MASA, pentru a afla ultimele informații cu privire la Programul de fidelitate, dar și modul de acordare și utilizare a punctelor de fidelitate. Participantii nu vor putea invoca necunoasterea regulilor cuprinse in prezentul Regulament.

Participantii accepta si inteleg ca desfasurarea programului de fidelitate MASA este la libera apreciere a Organizatorilor. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica, desfasura, suspenda sau inceta desfasurarea programului de fidelitate.

 1. TERMENI ȘI DEFINIȚII

Aplicația MASA – Program de fidelitate desfasurat cu scopul fidelizarii clientilor conform celor stabilite in prezentul Regulament, prin intermediul unei aplicatii online.

Card de fidelitate – cardul virtual pe care se acumulează punctele de fidelitate ce pot fi folosite ulterior de către client .

Participant – orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani, care achiziționează produse din locațiile (restaurantele) afiliate acestui Program.

Punctele de baza – punctele de fidelitate acordate automat şi permanent de către Organizatori pentru oricare din tranzacţiile prezentate în prezentul Regulament.

Punctele bonus – puncte de fidelitate acordate în plus ca urmare a acţiunilor promoţionale organizate de Organizatori. Acestea se pot acorda pe perioade limitate de timp.

Tranzacție – orice achiziție de produse din locațiile afiliate ale Organizatorilor, la care se prezintă codul de pe cardul virtual.

Zona de desfășurare – Programul de fidelitate este organizat și se desfășoară în toate restaurantele Organizatorilor, menționate la pct. 4 Locațiile afiliate și se aplică doar pentru consumația la masă, în restaurante.

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE. PARTICIPANȚI

La Programul de fidelitate se poate înscrie orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani, care achiziționează produse din locațiile afiliate acestui Program.

Nu pot participa la Programul de fidelitate angajații Organizatorilor, rudele acestora pana la gradul Iv inclusiv, promoterii, merchandiserii, angajații firmelor colaboratoare și rudele acestora, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, fundaţiile, asociaţiile sau alte forme de organizare colectivă.

Participantul este obligat să completeze formularul de înscriere online, in limba romana, cu date reale. Participantul trebuie să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere online. Formularul ce conține date incomplete nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea activării cardului de fidelitate.

Inscrierea in Programul de Fidelitate poate fi efectuata exclusiv online, prin intermediul Aplicației MASA.

Participanții pot decide oricând retragerea din Programul de fidelitate prin trimiterea unei cereri scrise către Organizatori. Prin renunţarea la Program se anulează toate drepturile legate de card, punctele de fidelitate etc.  

 1. LOCAȚIILE AFILIATE

Cardul de fidelitate poate fi utilizat numai în cadrul locațiilor afiliate.

În acest Program de fidelitate sunt incluse toate produsele comercializate de către locațiile afiliate .

Lista locațiilor afiliate:

– Taksim AFI COTROCENI-Centrul Comercial   COTROCENI PARK, Bld. Paul Teodorescu , nr. 4, Sector 6, București;

– Taksim PARK LAKE-Centru Comercial PARKLAKE, str. Liviu Rebreanu, nr. 4, et. 2, Sector 3, Bucuresti;

– Taksim – AFI BRAȘOV – Complexul Comercial AFI PALACE BRAȘOV,  Bd. 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov, jud. Brasov, Romania;

– BOSS – AFI COTROCENI-Centrul Comercial  COTROCENI PARK, Bld. Paul Teodorescu , nr. 4, Sector 6, București;

– BOSS – MEGA MALL – Complexul Comercial MEGA MALL BUCURESTI, Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, București;

– BOSS – BANEASA –  BANEASA SHOPPING CITY, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, Sector 1, București;

BOSS – CRAIOVA – Complexul Comercial ELECTROPUTERE MALL – Calea București 80, Craiova, România

– PEP&PEPPER-BANEASA- BANEASA SHOPPING CITY, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, Sector 1, Bucuresti ;

– PEP&PEPPER PARK LAKE- Centrul Comercial PARKLAKE, str. Liviu Rebreanu, nr. 4, et. 2, Sector 3, Bucuresti;

– PEP&PEPPER  AFI COTROCENI- CENTRUL COMERCIAL COTROCENI PARK, Bld.  Paul Teodorescu , nr. 4, Sector 6, București;

– PEP&PEPPER PROMENADA- CENTRUL COMERCIAL PROMENADA – FLOREASCA CITY, Cal Floreasca, nr 246B;

– PEP&PEPPER PLAZA- CENTRUL COMERCIAL PLAZA  ROMANIA,  Bucuresti, sect. 6, Bld. Timisoara, nr. 26,  etaj 2;

– PEP&PEPPER ORHIDEEA – CENTRUL COMERCIAL ORHIDEEA, Splaiul Independenţei nr. 210-210B, sector 6, Bucureşti;

– PEP&PEPPER CITY PARK MALL- CITY PARK MALL OF CONSTANTA, Bld. Alexandru Lapusneanu, nr. 116C, Municipiul Constanta;

– PEP&PEPPER PALAS IAȘI –  Centrul comercial PALAS SHOPPING MALL, STR. PALAS, NR. 7A, Municipiul Iași, ;

– PEP&PEPPER AFI BRAȘOV – Complexul Comercial AFI PALACE BRAȘOV,  Bd. 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov, jud. Brasov, Romania;

– APERTO- Complexul Comercial Bucuresti Mall, Calea Vitan, nr. 55-59, Sector 3, Bucuresti;

Lista locațiilor afiliate poate fi modificată oricând, urmând ca lista actualizată să fie adusă la cunoștința Participanților prin intermediul newsletter-elor transmise și/sau prin includerea acestora intr-un link transmis prin intermediul Aplicației MASA.

 1. DURATA PROGRAMULUI DE FIDELITATE

Programul de fidelitate începe în data de 30.08.2019 și are perioadă de valabilitate nelimitată.

Organizatorii îşi rezervă dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea Programului de fidelitate.

Organizatorii sunt îndreptățiți să modifice unilateral prezentul Regulament Oficial, din orice motiv, inclusiv dar fără a se limita la următoarele situații:

 1. eliminarea ambiguităților cu privire la interpretarea clauzelor Regulamentului Oficial;
 2. consecvența principiilor pe baza cărora se derulează și gestionează Programul de fidelitate;
 3. prevenirea folosirii abuzive sau încălcării Regulamentului într-un alt fel;
 4. schimbarea legislației aplicabile care are un impact direct asupra Regulamentului.

Înştiinţarea referitoare la modificarea sau încetarea Programului de fidelitate va fi afişată cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării în vigoare, în toate restaurantele Organizatorilor, într-un loc vizibil, și în Aplicația MASA în cadrul secțiunii Contact.

În cazul încetării Programului de fidelitate, punctele acumulate pot fi cheltuite în aceleași condiții până la expirarea duratei de valabilitate a acestora.

Programul de fidelitate se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 1. MECANISMUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE

Organizatorii pun la dispoziția participanților un card virtual, prin intermediul aplicației MASA, care poate fi descărcată oricând din Apple Store sau Google Play. Aplicația MASA este disponibilă clienților utilizatori de iOS și Android și ține locul cardului fizic.

Pentru a beneficia de Cardul de fidelitate MASA, clientul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

a) condițiile prevăzute de Art. 3 din prezentul Regulament Oficial;

b) să descarce aplicația MASA din Apple Store sau Google Play și să completeze online formularul pentru cardul virtual de fidelitate MASA, cu următoarele informații: , nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, data nașterii, sau bifarea căsuței corespunzătoare declarației pe proprie răspundere că tiitularul a împlinit vârsta de 18 ani;

c) Cardul virtual de fidelitate poate fi folosit și acumulează puncte din momentul în care este primit de către client, dar punctele pot fi folosite doar după înregistrarea lui conform pct. b);

d) După înregistrare, posesorul va primi un sms prin care se va confirma activarea cardului în sistem;

e) Cardul are perioadă de valabilitate nelimitată. Bonusurile acumulate sau alimentările prin intermediul Aplicației MASA, necheltuite în termen de 365 de zile calendaristice de la data acumulării/încărcării acestora se vor anula.

 1. ACORDAREA ȘI FOLOSIREA PUNCTELOR DE FIDELITATE

a) Acordarea punctelor de fidelitate:

Cardul virtual de fidelitate se obtine prin completarea online a formularului disponibil în cadrul aplicației MASA.

La fiecare achiziție de produse și servicii, în contul cardului virtual de fidelitate va fi transferat, sub formă de puncte de fidelitate, bonusul aferent acesteia, calculat ca din valoarea notei, cu condiția prezentării codului alocat cardului virtual, la momentul plății (1 RON = 1 punct), Acumularea de puncte se realizează direct în contul Participantului din aplicația MASA, prin scanarea codului de bare afisat in aplicatie de catre sistemul de marcare din locatie, după cum urmează: la fiecare vizită în locațiile afiliate,  Dupa afisarea notei de plata in telefonul clientului, Participantul este întrebat cum doreste sa achite nota: plata cu puncte (daca soldul punctelor acopera valoarea notei), plata cu cardul la POS, plata cash. . Punctele se încarcă în cont doar după achitarea notei de plata.

De exemplu, pentru o valoare a notei de 10.00 lei, valoarea punctelor acumulate ce pot fi utilizate la următoarea achiziție este de 1 lei (10 lei * 10% = 1leu in puncte). Punctele de fidelitate astfel obținute pot fi cheltuite numai pentru a achita integral un alt produs achiziționat ulterior din cadrul locațiilor afiliate în termen de 365 zile calendaristice de la data acumulării acestora. Participantilor li se acorda punctele de fidelitate, indiferent de mijlocul de plată folosit in achitarea notei de plata/bonului fiscal/facturii fiscale.

De asemenea, cardul poate fi încarcat cu puncte de fidelitate, numai prin intermediul Aplicației MASA. Sumele încarcate astfel sunt transformate în puncte de fidelitate (ex: 100 lei încarcați/avansați  din cardul bancar prin intermediul aplicației =110  puncte de fidelitate deoarece se incarca automat și bonusul de 10.%) putând fi folosite la orice achizitie ulterioara. Valabilitatea lor este de 365 de zile de la data încărcării. Nu sunt permise încărcări cu puncte de fidelitate la casele de marcat din locațiile afiliate.  Suma maxima care poate fi incarcata prin incarcare electronica este de 500 de puncte (echivalentul a 500 de lei).

 Folosirea punctelor de fidelitate:

În funcție de opțiunea posesorului de card, punctele acumulate din bonusurile aferente achizițiilor pot fi utilizate începând cu următoarea achiziție sau pot fi acumulate în cont. Punctele pot fi cheltuite doar pentru a achita integral produsul/ele achiziționat/e ulterior din cadrul locațiilor afiliate, în termen de 365 de zile calendaristice de la data acumulării acestora. Aplicația MASA permite varianta achitării notei de plată parțial cu puncte acumulate și parțial cu un alt mijloc de plată (numerar/card bancar).

“ Pe notele pe care se aplica un discount din casa de marcat sau se folosesc puncte pentru acoperirea notei, nu se va face si acumulare de puncte, acestea acordandu-se doar la achitarea INTEGRALA a notei cu cash/card”.

 Pentru acumularea sau cheltuirea punctelor, clienții trebuie să prezinte codul alocat cardului virtual.

Beneficiul cardului de fidelitate nu poate fi cumulat cu alte programe de fidelitate, cum sunt discount-urile acordate la plata cu anumite vouchere promoționale sau discounturile acordate la plată cu anumite carduri bancare (CEC Bank, AMEX etc.) sau cardurile studențești ITIC, ISIC, discounturile oferite de Gift Carduri, si nici un alt tip de discount, acestea find mentionate enumerativ si nicidecum limitativ. În astfel de cazuri, clientul va trebuie să aleagă un beneficiu care dorește să i se acorde. “

Beneficiile cardului de fidelitate pot fi cumulate cu beneficiile altor programe/concursuri derulate ocazional de către Organizatori și anunțate în prealabil prin intermediul Aplicației MASA.

Punctele acumulate fie din bonusurile aferente achizițiilor, fie prin încărcare, rămase neutilizate de către Participant pentru un termen de 365 de zile de la data acumulării/încărcării, se anulează.

Posesorii de card pot anula în orice moment dreptul emitentului de a le folosi datele personale, accesând opțiunea “dezabonare” din aplicația MASA și introducând codul cardului. Odată cu această anulare, cardul beneficiarului devine nul, nemaiputându-se acorda beneficiul de 10% în niciuna din locațiile afiliate.

 1. REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE

Fiecare card aferent Programului de fidelitate “MASA” este unic și atribuit unei singure persoane fizice.

Clientul care dorește să participe la Programul de fidelitate trebuie să opteze pentru instalarea Aplicației MASA și crearea unui cont, prin completarea unui formular de înscriere cu următoarele câmpuri obligatorii: nume, prenume, telefon, adresa de email, data nașterii sau bifarea căsuței corespunzătoare declarației pe proprie răspundere că a împlinit vârsta de 18 ani și parolă sau log-in prin Facebook.

Ulterior completării formularului de înscriere, clientul va primi un cod de validare prin SMS pe numărul de telefon furnizat cu ocazia înscrierii în Aplicația MASA, pentru autentificarea numărului de telefon. Mai mulți utilizatori nu vor putea folosi același număr de telefon. Clientul va putea să îsi schimbe oricând numărul de telefon în datele contului, cerând un nou cod prin SMS pentru autentificarea noului număr de telefon.

Daca în urma verificării, informațiile sunt incomplete sau greșite, Organizatorii au dreptul de a bloca imediat cardul. Participantii intelega si accepta ca Organizatorii isi rezerva dreptul de a bloca orice card in orice conditii in care sunt indicii despre existenta sau posibilitatea unor incercari de eludare sau eludari ale prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorii nu pot fi făcuți răspunzători în cazul utilizării codului alocat cardului online, de către altă/e persoană/e decât cea/le înscrisă/e în formularul de obținere al cardului de fidelitate MASA.

Organizatorii nu pot fi făcuți răspunzători in cazul in care Participantul face publice unor alte persoane codul alocat cardului virtual.

Posesorii cardului sunt obligați să anunțe dispariția sau furtul datelor aferente cardului virtual la următoarea adresa de email contact@masaromania.ro Organizatorii nu sunt răspunzători pentru punctele cheltuite din cele acumulate pe card în perioada de până la anunțarea dispariției sau furtului acestora.

Bonusul acumulat poate fi consumat în termen de 365 zile calendaristice de la data acumulării acestuia.

Folosirea improprie sau frauduloasa a cardului de fidelitate MASA de către posesorul său atrage după sine retragerea cardului și excluderea acestuia din Programul de fidelitate. Cardul nu are valoare comercială și nu se emite contra cost. Nu se poate acorda numerar la contravaloarea punctelor acumulate în contul de card. Acest card nu este un card de plată sau de credit, sau vreun alt mijloc de plată. Emitentul și proprietarul acestui card este OZKARDES SRL care își asumă dreptul de a decide sistarea în orice moment a programului de fidelitate sau de anulare a cardului. Cardul poate fi utilizat în conformitate cu acest Regulament, ce este disponibil în Aplicația MASA secțiunea Contact.

Posesorul cardului este rugat să anunțe imediat emitentul în cazul pierderii, furtului datelor aferente cardului virtual, precum și in cazul oricărei tentative de frauda observată.

Participanții la Programul de fidelitate au următoarele beneficii:

– informațiile legate de tranzacții sau disponibilul din cont pot fi vizualizate pe telefon

– vizualizarea beneficiilor care urmează să expire

– voucherele lunare sau aniversare care se descarcă direct pe telefon

– posibilitatea de a participa la concursuri ocazionale derulate de Organizatori pentru perioade limitate de timp

– posibilitatea de a invita prieteni să se înscrie în aplicația MASA și de a primi un număr de 10 puncte ca urmare a instalării aplicației MASA de către prietenii invitați. Astfel, un Participant poate invita până la 10 prieteni prin transmiterea unui cod unic alocat de aplicație ulterior înscrierii. Pentru fiecare prieten care instalează aplicația, Participantul și invitatul vor primi un număr de 10 puncte .

– acces facil la noutăți și informații utile, respectiv: date de contact locații, hartă, distanțe și rute etc.

Pentru a beneficia de avantajele Programului de fidelitate, respectiv de procentul de reducere acordat în cadrul acestui program, cardul de fidelitate nu poate fi utilizat de mai mult de 3 ori pe zi. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula punctele și orice alte beneficii acordate în baza unor tranzacții care nu respectă condițiile impuse prin prezentul Regulament sau în baza unor tranzacții frauduloase, fapt ce va fi adus la cunoștința clientului în cauză.

Programul de fidelitate “MASA” nu este o loterie, fiecare posesor de card primind punctele aferente achizițiilor făcute.

Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica oricând și în orice moment dacă sunt îndeplinite condițiile de participare la Programul de fidelitate, precum și la orice alte concursuri pe care le pot derula cu caracter ocazional și pe o perioadă limitată de timp. În acest context, în anumite situații, Organizatorii sunt pe deplin îndreptățiți să refuze, pentru motive justificate, acordarea punctelor de fidelitate. Motivele refuzului vor fi aduse neîntârziat la cunoștința Participantului vizat.

 1. RECLAMAȚII

Toate reclamațiile în legătură cu desfășurarea Programului de fidelitate pot fi transmise prin email, la adresa contact@masaromania.ro, în decurs de 5 zile calendaristice de la data la care Participantul care face reclamația a luat cunoștință de existența situației pe care o reclamă. Termenul de 5 zile calendaristice este un termen de decădere. Reclamațiile care depășesc acest termen nu vor produce efecte legale, nefiind luate în considerare deoarece au fost tardiv formulate.

 1. Reclamațiile trebuie să includă: numele și prenumele Participantului și adresa de email la care trebuie să fie trimis răspunsul Organizatorilor, motivul reclamației și detaliile relevante.
 2. Plângerile sunt analizate pe baza legilor aplicabile în România.
 3. Plângerile vor fi soluționate de către Organizatori în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea lor.
 4. Organizatorii vor notifica Participantul cu privire la metoda prin care i-a fost soluționată reclamația, prin e-mail la adresa indicată de acesta.
 5. Participantul se supune voluntar procedurii de soluționare a plângerilor, care nu constituie o condiție preliminară în ipoteza exercitării unei eventuale acțiuni în instanță.
 6. Organizatorii și Participanții vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă toate conflictele care ar putea să apară în legătură cu organizarea Programului de fidelitate și/sau cu aplicarea prezentului Regulament. Disputele care rămân nerezolvate după ce s-au depus toate eforturile pentru soluționarea pe cale amiabilă vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente de pe teritoriul României.
 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorii, în vederea desfășurării Programului de fidelitate, prelucrează datele personale ale Participanților în conformitate cu prevederile Regulamentului UE2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și cu orice alte reglementări naționale și/sau comunitare aplicabile în ceea ce privește protecția datelor cu character personal.

La momentul înscrierii în Program declarați și vă asumați faptul că ați luat cunoștință de conținutul prezentului Regulament de desfășurare precum și de Politica de confidențialitate a aplicației MASA și de asemenea, vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs personale corespunzător scopurilor conținute in Politică, prin bifarea căsuțelor disponibile în aplicație.

În situația în care nu veți fi de acord cu prelucrarea datelor : nume, prenume, adresa email, număr de telefon, data nașterii/declarația pe proprie răspundere că ați împlinit vârsta de 18 ani, nu puteți face parte din Programul de fidelitate.

Pentru orice reclamații/sesizări/solicitări cu privire la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal precum si pentru stergerea contului/modificari privind datele personale transmise initial, vă puteți adresa nouă, fără a aduce atingere dreptului dvs de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

 • prin e-mail la adresa: dataprotection@masaromania.ro sau
 • prin poștă sau curier la adresa: orasul Voluntari, Bd. Pipera nr. 1/VI (fosta Sos. Pipera Tunari), (Hyperion Towers), cladirea 2, parter, cod postal 077190, judet Ilfov–SC OZKARDES SRL punct de lucru- cu mentiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

   11. ALTE CLAUZE

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oricând pe durata existenței programului de fidelitate “MASA”, fără o notificare prealabilă. Varianta modificată va fi adusă la cunoștința participanților prin afișare aplicația MASA, secțiunea Contact prin newsletter, prin transmiterea unui link ce poate fi accesat de utilizatori

Pentru orice alte informații sau nelămuriri puteți contacta Departamentul Marketing la adresa de e-mail contact@masaromania.ro

Prezentul Regulament este pus gratuit la dispoziția Participanților, secțiunea Contact in aplicația MASA