Regulament Concurs
''Câștigă 1 mic dejun pentru 2 persoane la Resto Aperto"

REGULAMENT ANEXĂ

– CAMPANII PROMOȚIONALE DURATĂ DETERMINATĂ-

desfășurate în temeiul REGULAMENTULUI CADRU DE DESFĂȘURARE A

PROGRAMULUI DE FIDELITATE

„MASA ROMANIA”

AVÂND ÎN VEDERE:

 1. Programul de fidelitate “MASA” (denumit în cele ce urmează Program de Fidelitate) este un program care se derulează în prezent de către organizator(i) conform Regulamentului de Desfășurare (denumit în cele ce urmează Regulament Cadru), cu scopul de a fideliza clienții și de a contribui la dezvoltarea încrederii acestora în serviciile și produsele care  sunt comercializate de organizator(i);
 2. Programul de fidelitate “MASA” se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare pe teritoriul României și pe teritoriul Uniunii Europene (UE), respectând drepturile tuturor participanților/clienților;
 3. Potrivit Regulamentului Cadru, Programul de Fidelitate se desfășoară pe durată nelimitată, organizatorul/ii având dreptul de a sista, suspenda, termina Programul de Fidelitate, cu informarea prealabilă  a tuturor clienților/participanților, astfel cum este prevăzut în Regulamentul Cadru;
 4. În scopul derulării și stimulării Programului de Fidelitate organizatorii vor implementa și iniția diverse campanii promoționale, cuprinse în Regulamente Anexă care se vor fi parte integrantă și se vor desfășura în temeiul Regulamentului Cadru.

Capitolul I: OBIECTUL, APLICAREA ȘI DURATA REGULAMENTULUI ANEXĂ

Art.1.Regulamentul Anexă este Regulamentul care are ca obiect organizarea și derularea uneia sau mai multor campanii promoționale care se derulează în temeiul Regulamentului Cadru care are ca obiect Programul de fidelitate “MASA”.

Art.2.Regulamentul Anexă se completează și se interpretează împreună și coroborat cu Regulamentul Cadru, astfel încât Regulamentul Anexă va fi considerat parte integrantă din Regulamentul Cadru.

Art.3.Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la Art.2 mai sus reglementat, CAMPANIILE PROMOȚIONALE LA CARE SE REFERĂ REGULAMENTELE ANEXĂ AU DURATĂ LIMITATĂ ÎN TIMP.

Durata fiecărei campanii promoționale este la libera apreciere a organizatorilor, clienții/participanții neavând niciun drept de opoziție sau vreo pretenție în acest sens.

Art.4.Părțile organizatoare stabilesc faptul că Regulamentul Anexă este în vigoare și produce efecte strict pe durata campaniei/campaniilor promoționale la care se referă. Pe perioada cât este în vigoare Regulamentul Anexă este parte integrantă din Regulamentul Cadru și toate prevederile Regulamentului Cadru se vor aplica în completarea și interpretarea Regulamentului Anexă. În cazul în care vor exista neconcordanțe/discrepanțe între cele două Regulamente, interpretarea se va face în favoarea și beneficiul clienților/participanților.

La finalizarea campaniilor/campaniei promoționale, Regulamentul Anexă încetează să mai producă efecte, de plin drept, fără să mai fie necesare alte formalități sau informări.

Pentru evitarea oricărui dubiu, durata Regulamentului Anexă, care este limitată, nu se confundă cu durata Regulamentului Cadru care este nelimitată, fără a fi afectate drepturile organizatorilor de a suspenda, sista, întrerupe atât Programul de Fidelitate – Regulamentul Cadru, cât și campania/campaniile promoționale – Regulamentul Anexă.

Art.5. Apple nu își asumă nicio declarație sau garanție cu privire la conținutul acestui document, fie ea explicită sau implicită, inclusiv nicio garanție de vandabilitate, potrivire cu un anumit scop și nicio garanție care decurge în alt mod din utilizarea acestei aplicatii. Apple nu este raspunzator pentru examinarea sau evaluarea continutului sau corectitudinii acestuia. Apple isi declina raspunderea pentru daunele directe sau indirecte rezultate din accesarea website-ului/aplicatiei sau din utilizarea informatiilor continute in aceasta.

Art.6. Organizator(ii) își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Anexă, total sau parțial, aducând la cunoștința participanților acest fapt, înainte de a fi pus în aplicare, prin punerea la dispoziția publicului (clienților) acest Regulament în integralitatea sa, în fiecare dintre locațiile în care se desfășoară aceasta campanie.

Organizatorul este îndreptățit să modifice regulile din motive întemeiate, precum:

 1. eliminarea ambiguităților cu privire la interpretarea clauzelor Regulilor;
 2. consecvența principiilor pe baza cărora se derulează și gestionează Programul;
 3. introducerea unor premii suplimentare care să fie oferite ca parte din Program;
 4. prevenirea abuzării sau încălcării Regulilor într-un alt fel;
 5. schimbarea legilor aplicabile care au un impact direct asupra Regulilor.

Modificările nu pot afecta drepturile Participanților pe care aceștia le-au avut anterior modificărilor.

Capitolul II: LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Art.6.Organizatorul/organizatorii declară că aceste campanii nu sunt loterie, joc de noroc, tombolă, nefiind aplicabilă legislația jocurilor de noroc (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Lege).

Nu este asimilată loteriei publicitare şi este considerată practică comercială permisă alocarea de premii în mod aleator, înainte de oferirea la vânzare a produselor/serviciilor şi atribuirea câştigurilor la achiziţionarea produselor/serviciilor, chiar dacă intrarea în posesie a premiilor are loc la o dată ulterioară.

Art.7.Participarea la aceste campanii are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul III:  MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI/CAMPANIILOR

Art.8.Cu scopul stimulării clienților de a utiliza aplicația Masa se va desfășura, în temeiul Ordonanței de Urgență nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, se va desfășura următorul concurs cu premii: ”Pregătește-te pentru o primăvară electrifiantă!”

Art.9.Perioada de desfășurare este 3.02.2020 – 31.03.2020, ora 23:59.

Art.10.Câștigătorii vor fi primii 3 (trei) participanți care acumulează cele mai multe puncte până la sfârșitul perioadei de desfășurare a concursului.

Condițiile de desfășurare și participare sunt următoarele:

 • Orice participant care descarcă aplicația și acumulează puncte, contul acestuia fiind activ, se poate înscrie în concurs;
 • Pentru acest concurs punctele se vor acumula începând cu data de 3.02.2020, inclusiv, și până la data de 31.03.2020, ora 23:59, inclusiv, în limita normală de funcționare a unităților care aparțin rețelei Masa Romania. Organizatorii iși rezervă dreptul de a modfica, fără notificare in prealabil, orele de funcționare a unitaților sale în cazuri de excepție, printre care se numără, dar nu se limitează la: program special de funcționare pe parcursul sărbătorilor legale, program special de funcționare pe parcursul evenimentelorprivate sau publice susținute de către organizatori, program special de funcționare al centrelor comerciale în care unitățile iși desfășoară activitatea, alte situații speciale neprevăzute sau independente de organizatori.
 • Pentru acest concurs punctele se vor calcula de la data înscrierii în concurs (toți participanții vor pleca cu 0 puncte indiferent de punctele adunate/acumulate anterior înscrierii în concurs) și până la data finalizării concursului; nu vor fi avute în vedere, sub nicio formă, punctele acumulate anterior datei de începere a concursului sau după încetarea acestuia;
 • Pentru participarea in concurs, se vor lua in calcul DOAR punctele ACUMULATE nu si cele CHELTUITE.
 • Participarea la concurs nu afecteaza sub nici o forma metoda de cheltuire a punctelor de fidelitate, stabilita prin art.7 din Regulamentul cadru.
 • Pentru concurs vor fi luate în calcul doar punctele acumulate nu și cele consumate. După finalizarea concursului, acesta se va declara inactiv.

Capitolul IV: PREMII ȘI CÂȘTIGĂTORI 

Art.11.Premiile constau în 1 (unu) Bicicleta electrica Pegas Comoda Dinamic,  1 (unu) Trotineta Electrica Xiaomi Mijia M365 PRO si 1 (unu) Hoverboard DVE 6.5 inch Carbon 2 + 1 (unu) Hoverseat.

Premiile vor fi acordate câștigătorilor în ordinea descrescătoare a numarului de puncte vizibile în tabelul de concurs, acumulate exclusiv în perioada concursului, după cum urmează:

 • Participantul cu numărul cel mai mare de puncte acumulate la finalul concursului ocupă poziția cu numărul 1 (unu) și câștigă 1 (unu) Bicicleta electrica Pegas Comoda Dinamic;
 • Participantul care ocupă poziția cu numarul 2 (doi) câștigă 1 (unu) Trotineta Electrica Xiaomi Mijia M365 PRO;
 • Participantul care ocupă poziția cu numărul 3 (trei) câștigă 1 (unu) Hoverboard DVE 6.5 inch Carbon 2 + 1 (unu) Hoverseat.

Art.12. Participanții care ocupă, după caz, poziția 1 (unu), 2 (doi), respectiv 3 (trei) în tabelul ierarhic, vor primi o notificare oficială din partea organizatorilor, care confirmă statulul de câștigător al acestora, în termen de maxim 5 zile lucratoare de finalizarea concursului.

Notificarea va fi expediată prin poșta electronică, pe adresa de e-mail aferentă conturilor de utilizatori ale câștigătorilor din aplicația mobilă Masa Romania.

Art.13. Ridicarea premiilor se va realiza în termen de maxim 15 zile calendaristice de la primirea notificării oficiale a organizatorilor, locația fiind stabilita ulterior comunicarii notificarii oficiale din partea organizatorului amintit in Art.12.

Ridicarea premiilor se poate realiza doar în baza notificării oficiale din partea oraganizatorilor, în format electronic și în baza procesului-verbal de predare primire.

Organizatori

Societatea OZKARDES S.R.L.,

Societatea FEEL GOOD FOOD S.R.L,

Societatea EVERTOGETHER S.R.L.,

Societatea KEYIF S.R.L.,

Societatea MANDARIN EXPRESS S.R.L.,

Societatea CREATIVE FOOD MANAGEMENT S.R.L.,

Societatea ORIENT PARTNERS S.R.L.,

Societatea PORTIDEA MANAGEMENT S.R.L.

REGULAMENT ANEXĂ

– CAMPANII PROMOȚIONALE DURATĂ DETERMINATĂ-

desfășurate în temeiul REGULAMENTULUI CADRU DE DESFĂȘURARE A

PROGRAMULUI DE FIDELITATE

„MASA ROMANIA”

AVÂND ÎN VEDERE:

 1. Programul de fidelitate “MASA” (denumit în cele ce urmează Program de Fidelitate) este un program care se derulează în prezent de către organizator(i) conform Regulamentului de Desfășurare (denumit în cele ce urmează Regulament Cadru), cu scopul de a fideliza clienții și de a contribui la dezvoltarea încrederii acestora în serviciile și produsele care  sunt comercializate de organizator(i);
 2. Programul de fidelitate “MASA” se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare pe teritoriul României și pe teritoriul Uniunii Europene (UE), respectând drepturile tuturor participanților/clienților;
 3. Potrivit Regulamentului Cadru, Programul de Fidelitate se desfășoară pe durată nelimitată, organizatorul/ii având dreptul de a sista, suspenda, termina Programul de Fidelitate, cu informarea prealabilă  a tuturor clienților/participanților, astfel cum este prevăzut în Regulamentul Cadru;
 4. În scopul derulării și stimulării Programului de Fidelitate organizatorii vor implementa și iniția diverse campanii promoționale, cuprinse în Regulamente Anexă care se vor fi parte integrantă și se vor desfășura în temeiul Regulamentului Cadru.

Capitolul I: OBIECTUL, APLICAREA ȘI DURATA REGULAMENTULUI ANEXĂ

Art.1.Regulamentul Anexă este Regulamentul care are ca obiect organizarea și derularea uneia sau mai multor campanii promoționale care se derulează în temeiul Regulamentului Cadru care are ca obiect Programul de fidelitate “MASA”.

Art.2.Regulamentul Anexă se completează și se interpretează împreună și coroborat cu Regulamentul Cadru, astfel încât Regulamentul Anexă va fi considerat parte integrantă din Regulamentul Cadru.

Art.3.Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la Art.2 mai sus reglementat, CAMPANIILE PROMOȚIONALE LA CARE SE REFERĂ REGULAMENTELE ANEXĂ AU DURATĂ LIMITATĂ ÎN TIMP.

Durata fiecărei campanii promoționale este la libera apreciere a organizatorilor, clienții/participanții neavând niciun drept de opoziție sau vreo pretenție în acest sens.

Art.4.Părțile organizatoare stabilesc faptul că Regulamentul Anexă este în vigoare și produce efecte strict pe durata campaniei/campaniilor promoționale la care se referă. Pe perioada cât este în vigoare Regulamentul Anexă este parte integrantă din Regulamentul Cadru și toate prevederile Regulamentului Cadru se vor aplica în completarea și interpretarea Regulamentului Anexă. În cazul în care vor exista neconcordanțe/discrepanțe între cele două Regulamente, interpretarea se va face în favoarea și beneficiul clienților/participanților.

La finalizarea campaniilor/campaniei promoționale, Regulamentul Anexă încetează să mai producă efecte, de plin drept, fără să mai fie necesare alte formalități sau informări.

Pentru evitarea oricărui dubiu, durata Regulamentului Anexă, care este limitată, nu se confundă cu durata Regulamentului Cadru care este nelimitată, fără a fi afectate drepturile organizatorilor de a suspenda, sista, întrerupe atât Programul de Fidelitate – Regulamentul Cadru, cât și campania/campaniile promoționale – Regulamentul Anexă.

Art.5. Apple nu își asumă nicio declarație sau garanție cu privire la conținutul acestui document, fie ea explicită sau implicită, inclusiv nicio garanție de vandabilitate, potrivire cu un anumit scop și nicio garanție care decurge în alt mod din utilizarea acestei aplicatii. Apple nu este raspunzator pentru examinarea sau evaluarea continutului sau corectitudinii acestuia. Apple isi declina raspunderea pentru daunele directe sau indirecte rezultate din accesarea website-ului/aplicatiei sau din utilizarea informatiilor continute in aceasta.

Art.6. Organizator(ii) își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Anexă, total sau parțial, aducând la cunoștința participanților acest fapt, înainte de a fi pus în aplicare, prin punerea la dispoziția publicului (clienților) acest Regulament în integralitatea sa, în fiecare dintre locațiile în care se desfășoară aceasta campanie.

Organizatorul este îndreptățit să modifice regulile din motive întemeiate, precum:

 1. eliminarea ambiguităților cu privire la interpretarea clauzelor Regulilor;
 2. consecvența principiilor pe baza cărora se derulează și gestionează Programul;
 3. introducerea unor premii suplimentare care să fie oferite ca parte din Program;
 4. prevenirea abuzării sau încălcării Regulilor într-un alt fel;
 5. schimbarea legilor aplicabile care au un impact direct asupra Regulilor.

Modificările nu pot afecta drepturile Participanților pe care aceștia le-au avut anterior modificărilor.

Capitolul II: LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Art.6.Organizatorul/organizatorii declară că aceste campanii nu sunt loterie, joc de noroc, tombolă, nefiind aplicabilă legislația jocurilor de noroc (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Lege).

Nu este asimilată loteriei publicitare şi este considerată practică comercială permisă alocarea de premii în mod aleator, înainte de oferirea la vânzare a produselor/serviciilor şi atribuirea câştigurilor la achiziţionarea produselor/serviciilor, chiar dacă intrarea în posesie a premiilor are loc la o dată ulterioară.

Art.7.Participarea la aceste campanii are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul III:  MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI/CAMPANIILOR

Art.8.Cu scopul stimulării clienților de a utiliza aplicația Masa se va desfășura, în temeiul Ordonanței de Urgență nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, se va desfășura următorul concurs cu premii: ”Pregătește-te pentru o primăvară electrifiantă!”

Art.9.Perioada de desfășurare este 5.04.2022 – 30.04.2022, ora 23:59.

Art.10.Câștigătorii vor fi primii 3 (trei) participanți care acumulează cele mai multe puncte până la sfârșitul perioadei de desfășurare a concursului.

Condițiile de desfășurare și participare sunt următoarele:

 • Orice participant care descarcă aplicația și acumulează puncte, contul acestuia fiind activ, se poate înscrie în concurs;
 • Pentru acest concurs punctele se vor acumula începând cu data de 5.04.2022, inclusiv, și până la data de 30.04.2022, ora 23:59, inclusiv, în limita normală de funcționare a unităților care aparțin rețelei Masa Romania. Organizatorii iși rezervă dreptul de a modfica, fără notificare in prealabil, orele de funcționare a unitaților sale în cazuri de excepție, printre care se numără, dar nu se limitează la: program special de funcționare pe parcursul sărbătorilor legale, program special de funcționare pe parcursul evenimentelorprivate sau publice susținute de către organizatori, program special de funcționare al centrelor comerciale în care unitățile iși desfășoară activitatea, alte situații speciale neprevăzute sau independente de organizatori.
 • Pentru acest concurs punctele se vor calcula de la data înscrierii în concurs (toți participanții vor pleca cu 0 puncte indiferent de punctele adunate/acumulate anterior înscrierii în concurs) și până la data finalizării concursului; nu vor fi avute în vedere, sub nicio formă, punctele acumulate anterior datei de începere a concursului sau după încetarea acestuia;
 • Pentru participarea in concurs, se vor lua in calcul DOAR punctele ACUMULATE nu si cele CHELTUITE.
 • Participarea la concurs nu afecteaza sub nici o forma metoda de cheltuire a punctelor de fidelitate, stabilita prin art.7 din Regulamentul cadru.
 • Pentru concurs vor fi luate în calcul doar punctele acumulate nu și cele consumate. După finalizarea concursului, acesta se va declara inactiv.

Capitolul IV: PREMII ȘI CÂȘTIGĂTORI 

Art.11.Premiile constau în 1 (unu) Apple Watch Series 6, 1 (unu) Apple AirPods Pro si 1 (unu) Amazon Kindle 10th Gen.

Premiile vor fi acordate câștigătorilor în ordinea descrescătoare a numarului de puncte vizibile în tabelul de concurs, acumulate exclusiv în perioada concursului, după cum urmează:

 • Participantul cu numărul cel mai mare de puncte acumulate la finalul concursului ocupă poziția cu numărul 1 (unu) câștigă 1 (unu) Apple Watch Series 6;
 • Participantul care ocupă poziția cu numarul 2 (doi) câștigă 1 (unu) Apple AirPods Pro;
 • Participantul care ocupă poziția cu numărul 3 (trei) câștigă 1 (unu) Amazon Kindle 10th Gen.

Art.12. Participanții care ocupă, după caz, poziția 1 (unu), 2 (doi), respectiv 3 (trei) în tabelul ierarhic, vor primi o notificare oficială din partea organizatorilor, care confirmă statulul de câștigător al acestora, în termen de maxim 5 zile lucratoare de finalizarea concursului.

Notificarea va fi expediată prin poșta electronică, pe adresa de e-mail aferentă conturilor de utilizatori ale câștigătorilor din aplicația mobilă Masa Romania.

Art.13. Ridicarea premiilor se va realiza în termen de maxim 15 zile calendaristice de la primirea notificării oficiale a organizatorilor, locația fiind stabilita ulterior comunicarii notificarii oficiale din partea organizatorului amintit in Art.12.

Ridicarea premiilor se poate realiza doar în baza notificării oficiale din partea oraganizatorilor, în format electronic și în baza procesului-verbal de predare primire.

Organizatori

Societatea OZKARDES S.R.L.,

Societatea FEEL GOOD FOOD S.R.L,

Societatea EVERTOGETHER S.R.L.,

Societatea KEYIF S.R.L.,

Societatea MANDARIN EXPRESS S.R.L.,

Societatea CREATIVE FOOD MANAGEMENT S.R.L.,

Societatea ORIENT PARTNERS S.R.L.,

Societatea PORTIDEA MANAGEMENT S.R.L.

Societatea MINIBURGERS CORNER S.R.L

REGULAMENT ANEXĂ

– CAMPANII PROMOȚIONALE DURATĂ DETERMINATĂ-

desfășurate în temeiul REGULAMENTULUI CADRU DE DESFĂȘURARE A

PROGRAMULUI DE FIDELITATE

„MASA”

AVÂND ÎN VEDERE:

 1. Programul de fidelitate “MASA” (denumit în cele ce urmează Program de Fidelitate) este un program care se derulează în prezent de către organizator(i) conform Regulamentului de Desfășurare (denumit în cele ce urmează Regulament Cadru), cu scopul de a fideliza clienții și de a contribui la dezvoltarea încrederii acestora în serviciile și produsele care  sunt comercializate de organizator(i);
 2. Programul de fidelitate “MASA” se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare pe teritoriul României și pe teritoriul Uniunii Europene (UE), respectând drepturile tuturor participanților/clienților;
 3. Potrivit Regulamentului Cadru, Programul de Fidelitate se desfășoară pe durată nelimitată, organizatorul/ii având dreptul de a sista, suspenda, termina Programul de Fidelitate, cu informarea prealabilă  a tuturor clienților/participanților, astfel cum este prevăzut în Regulamentul Cadru;
 4. În scopul derulării și stimulării Programului de Fidelitate organizatorii vor implementa și iniția diverse campanii promoționale, cuprinse în Regulamente Anexă care se vor fi parte integrantă și se vor desfășura în temeiul Regulamentului Cadru.

Capitolul I: OBIECTUL, APLICAREA ȘI DURATA REGULAMENTULUI ANEXĂ

Art.1. Regulamentul Anexă este Regulamentul care are ca obiect organizarea și derularea uneia sau mai multor campanii promoționale care se derulează în temeiul Regulamentului Cadru care are ca obiect Programul de fidelitate “MASA”.

Art.2. Regulamentul Anexă se completează și se interpretează împreună și coroborat cu Regulamentul Cadru, astfel încât Regulamentul Anexă va fi considerat parte integrantă din Regulamentul Cadru.

Art.3. Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la Art.2 mai sus reglementat, CAMPANIILE PROMOȚIONALE LA CARE SE REFERĂ REGULAMENTELE ANEXĂ AU DURATĂ LIMITATĂ ÎN TIMP.

Durata fiecărei campanii promoționale este la libera apreciere a organizatorilor, clienții/participanții neavând niciun drept de opoziție sau vreo pretenție în acest sens.

Art.4. Părțile organizatoare stabilesc faptul că Regulamentul Anexă este în vigoare și produce efecte strict pe durata campaniei/campaniilor promoționale la care se referă. Pe perioada cât este în vigoare Regulamentul Anexă este parte integrantă din Regulamentul Cadru și toate prevederile Regulamentului Cadru se vor aplica în completarea și interpretarea Regulamentului Anexă. În cazul în care vor exista neconcordanțe/discrepanțe între cele două Regulamente, interpretarea se va face în favoarea și beneficiul clienților/participanților.

La finalizarea campaniilor/campaniei promoționale Regulamentul Anexă încetează să mai producă efecte, de plin drept, fără să mai fie necesare alte formalități sau informări.

Pentru evitarea oricărui dubiu, durata Regulamentului Anexă, care este limitată, nu se confundă cu durata Regulamentului Cadru care este nelimitată, fără a fi afectate drepturile organizatorilor de a suspenda, sista, întrerupe atât Programul de Fidelitate – Regulamentul Cadru, cât și campania/campaniile promoționale – Regulamentul Anexă.

Art.5.Organizator(ii) își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Anexă, total sau parțial, aducând la cunoștința participanților acest fapt, înainte de a fi pus în aplicare, prin punerea la dispoziția publicului (clienților) acest Regulament în integralitatea sa, în fiecare dintre locațiile în care se desfășoară aceasta campanie.

Organizatorul este îndreptățit să modifice regulile din motive întemeiate, precum:

 1. eliminarea ambiguităților cu privire la interpretarea clauzelor Regulilor
 2. consecvența principiilor pe baza cărora se derulează și gestionează Programul;
 3. introducerea unor premii suplimentare care să fie oferite ca parte din Program;
 4. prevenirea abuzării sau încălcării Regulilor într-un alt fel;
 5. schimbarea legilor aplicabile care au un impact direct asupra Regulilor.

Modificările nu pot afecta drepturile Participanților pe care aceștia le-au avut anterior modificărilor.

Capitolul II: LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Art.6. Organizatorul/organizatorii declară că aceste campanii nu sunt loterie, joc de noroc, tombolă, nefiind aplicabilă legislația jocurilor de noroc (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Lege).

Nu este asimilată loteriei publicitare şi este considerată practică comercială permisă alocarea de premii în mod aleator, înainte de oferirea la vânzare a produselor/serviciilor şi atribuirea câştigurilor la achiziţionarea produselor/serviciilor, chiar dacă intrarea în posesie a premiilor are loc la o dată ulterioară.

Art.7. Participarea la aceste campanii are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul III:  MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI/CAMPANIILOR

Art.8. Cu scopul stimulării clienților de a utiliza aplicația mobilă Masa Romania, în temeiul Ordonanței de Urgență nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, se va  desfășura următorul  concurs cu premii: ”Câștigă 1 mic dejun pentru 2 persoane la Resto Aperto

Art.9. Perioada de desfășurare este 27.06.2022 – 03.07.2022, ora 23:59.

Art.10. Câștigătorii vor fi primii 3 (trei) participanți care acumulează cele mai multe puncte până la sfârșitul perioadei de desfășurare a campaniei.

Condițiile de desfășurare și participare sunt următoarele:

 • Orice participant care descarcă aplicația și acumulează puncte, contul acestuia fiind activ, se poate înscrie în concurs;
 • Pentru acest concurs punctele se vor acumula exlusiv începând cu data de 27.06.2022, inclusiv, și până la data de 03.07.2022, ora 23:59,;
 • Pentru acest concurs punctele se vor acumula în limita normală de funcționare a unităților care aparțin rețelei Masa Romania, conform programului afisat in sectiunea “Acasa” din aplicatia MASA ROMANIA. Organizatorii iși rezervă dreptul de a modifica, fără notificare în prealabil, orele de funcționare a unitaților sale în cazuri de excepție, printre care se numără, dar nu se limitează la: program special de funcționare pe parcursul sărbătorilor legale, program special de funcționare pe parcursul evenimentelor private sau publice susținute de către organizatori, program special de funcționare al centrelor comerciale în care unitățile iși desfășoară activitatea, alte situații speciale neprevăzute sau independente de organizatori;
 • Pentru participarea în concurs, se vor lua in calcul DOAR punctele ACUMULATE nu si cele CHELTUITE sau ACHIZITIONATE;
 • Participarea la concurs nu afecteaza sub nici o forma metoda de cheltuire a punctelor de fidelitate, stabilită prin art.7 din Regulamentul cadru;
 • Pentru concurs vor fi luate în calcul doar punctele acumulate nu și cele consumate. După finalizarea concursului, acesta se va declara inactiv.

Capitolul IV: PREMII ȘI CÂȘTIGĂTORI 

Art.11. Premiile sunt oferite sub formă de voucher în aplicația Masa Romania si poate fi utilizat exclusiv în restaurantul Resto Aperto din incinta București Mall, Calea Vitan 55-59, sector 3, București.

În cazul în care mai multe persoane se vor afla la finalul concursului pe același loc, ca urmare a faptului că au acumulat același număr de puncte, premiile vor fi acordate persoanelor care au acumulat primele punctele în clasament.

Art.12. Premiile reprezintă contravaloarea a 2(două) porții platou favoloso mattino, 1(unu) porții de pancake, 1(unu) porții de avocado toast, 2(două) porții de fresh, 2(două) porții de cafea, 2(două) porții de ceai, si 1(unu) unitate Apă minerală Dorna 750ml.

Premiile vor fi acordate câștigătorilor în ordinea descrescătoare a numarului de puncte vizibile în tabelul de concurs, acumulate exclusiv în perioada concursului.

Art.13. Participanții care ocupă, după caz, poziția 1 (unu), 2 (doi), respectiv 3 (trei) în tabelul ierarhic, vor primi, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la finalizarea concursului, câte 1(unu) unitate voucher ’’1 mic dejun pentru 2 persoane la Resto Aperto’’ prin intermediul aplicației mobile Masa Romania și se va regăsi in secțiunea ’’Vouchere’’.

Art.14.1(unu) voucher poate fi folosit 1(unu) singură dată, este de sine stătător si nu este condiționat de o cumparare anterioră si este valabil pentru o perioada 90 de zile din momentul in care este administrat in contul de utilizator al castigatorului.